Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie zaprasza na 22. edycję Giełdy Szkół – EDUwybory 2018, która odbędzie się w dniach 13-15 marca (wtorek-czwartek) w godz. 8.30-14.00.

Giełda Szkół to akcja znana w środowisku od ponad 20 lat, podczas której prezentowana jest kompleksowa oferta edukacyjna szkół średnich Chełma i okolic. Akcja adresowana jest do uczniów kończących gimnazjum, którzy stają przed koniecznością wyboru dalszej drogi kształcenia.

Tegoroczna edycja Giełdy Szkół odbędzie się w holu głównym Miejskiej Hali Sportowej MOSiR przy ul. Granicznej 2A.

Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz, natomiast patronat medialny - Super Tydzień Chełmski oraz Radio Bon Ton.

Zgłoszenia i szczegółowe informacje: http://gieldaszkol.blogspot.com