Zapraszamy  nauczycieli, bibliotekarzy oraz inne osoby zainteresowane wykorzystaniem wybranych narzędzi internetowych w edukacji oraz zagadnieniami prawa autorskiego w szkole do udziału w drugiej edycji kursów e-learningowych dostępnych na Bibliotecznej Platformie Zdalnej Edukacji Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie.

Rekrutacja poprzez formularz zgłoszeniowy  trwa do 19 października  2019 r. do godz. 20.00.  

Proponowane kursy:

  • Interaktywne lekcje video z EDpuzzle

Kurs omawia narzędzie do personalizacji filmów. Jest to uniwersalny program, który może być wykorzystywany przez nauczycieli niezależnie od nauczanego przedmiotu. Angażuje uczniów do dyskusji i dzielenia się swoimi wrażeniami, rozwija umiejętności słuchania ze zrozumieniem poprzez użycie pytań sprawdzających.

  • Tworzenie multimedialnej publikacji w Sway

Kurs przeznaczony jest dla osób, które poszukują nowatorskich i atrakcyjnych narzędzi internetowych do prezentacji treści. Aplikacja Sway otwiera nowy rozdział w historii prezentacji multimedialnych,  umożliwia tworzenie i udostępnianie atrakcyjnych wizualnie,  interaktywnych treści: raportów, prezentacji, biuletynów, osobistych opowieści oraz albumów zdjęć.

  • Prawo autorskie dla nauczycieli

Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy chcieliby usystematyzować  wiedzę na temat  prawa autorskiego w szkole: jak unikać naruszeń  oraz co oznacza dozwolony użytek w edukacji?

Realizacja kursów rozpocznie się 21 października  2019 r. o godz. 12.00 i potrwa do 28 października do godzi. 24.00.

Na realizację jednego kursu zostało przewidziane maksymalnie 14 godzin dydaktycznych.

Dostęp do kursów i materiałów szkoleniowych będzie możliwy przez 24 godziny na dobę. Aby otrzymać potwierdzenie ukończenia kursu, należy wykonać wszystkie przewidziane w kursie aktywności i zadania oraz wypełnić ankietę ewaluacyjną. 

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o założenie kont na BPZE. Formularz rejestracyjny jest dostępny pod adresem: http://moodle.bpchelm.pl/login/index.php

O zakwalifikowaniu na wybrany kurs/y uczestnicy zostaną powiadomieni mailowo.