Nowości Wydziału Zbiorów Specjalnych - październik 2018 r.