O pożytkach z gier i wykorzystaniu ich w szkole 

Rok szkolny 2017/2018 "Rokiem dla Niepodległej"

Cyfrowe kompetencje pokolenia sieci

Pakiet edukacyjny Tadeusz Kościuszko

 Zmiany w ustawie o prawie autorskim

Bezpłatne materiały z edukacji globalnej

TRENDY o czytelnictwie - nowy numer

Manipulacje w sieci i cyfrowe narzędzia weryfikacji informacji

Dziecko w dialogu z tekstem literackim

Podręczniki w bibliotece szkolnej - ewidencja i udostępnianie

 Jak zainteresować ucznia książką? - materiały do promocji czytelnictwa

Prawo autorskie w edukacji: jak unikać naruszeń?

„Poradnik dla pedagogów dotyczący współpracy Policji z placówkami oświatowymi”

Sygnał. Magazyn Wychowawców w prenumeracie BP

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników szkolnych

 Szkolne centrum uczenia się w 2025 r. Prognozy

Matura 2015 – nowa formuła egzaminu ustnego z języka polskiego

„Mobilna edukacja przyszłością szkoły”, „Miejsce i rola podręczników elektronicznych w nowym systemie kształcenia” – „Nowa Szkoła” 2013

Jak zadbać o promocję szkoły w mediach

TRENDY - internetowe czasopismo edukacyjne

Czasopismo N@uczyciel, magazyn Ogólnopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Nowy numer "Biblioteki w Szkole" z dodatkiem "Biblioteka Centrum Informacji"

Jak udzielać wsparcia - psychologiczny warsztat pracy nauczyciela

Jak sprawić, żeby dziecko polubiło matmę – rady nie tylko dla nauczycieli

Czasopismo pedagogiczne "Meritum"

Lustro Biblioteki - blog biblioteczny

Czytelnictwo dzieci i młodzieży - raport z badań